De Meulewiekers

De Meulewiekers is de naam van de carnavalsvereniging die gevestigd is in Meterik. De naam de Meulewiekers is ontstaan, verwijzend naar de Meterikse molen “Eendracht maakt Macht”. De carnavalsvereniging bestaat uit vier commissies: Jeugdcomité Meterik (JCM), Boerenbruiloftscomité (BBC), Carnavalscomité (CC) en het Liedjescomité.

Uittrekkende groep

Tijdens officiële activiteiten vormen het trio, de dansmarietjes, de raad van elf, Vorst, Ceremoniemeester, bestuursleden en het boerbruiloftsgezelschap de uittrekkende groep. Deze uittrekkende groep vertegenwoordigd carnavalsvereniging de Meulewiekers tijdens diverse officiële en nevenactiviteiten.

Preens: Aswin I

Prinses: Anne

Adjudanten: Freek en Wilbert

Vôrs: Rens Aerts

Ceremoniemeister: Tom Houben

Broedspaar: Jeroen en Janneke

Overig: Dansmarietjes, Raad van Elf, Booregezelschap en bestuursleden

Ald Preense

Teun I
Teun Jakobs
Bernard I
Bernard Jenniskens
Tom I
Tom Walraven
Bram I
Bram Jacobs
Lars II
Lars van der Vight
Jeroen I
Jeroen Smedts
Lars I
Lars Jacobs
Koen II
Koen Muysers
Luuk I
Luuk Haenen
Guus I
Guus Jacobs
Huub I
Huub Kleuskens
Koen I
Koen Lemmen
Frank I
Frank Jenniskens
Kenny I
Kenny Kleuskens
Ruud II
Ruud Meijers
Chiel I
Chiel Smulders
Paul I
Paul Heldens
Ron I
Ron vd Bekerom
Joris I
Joris vd Beuken
Eddy II
Eddy Claessen
Eddy I
Eddy Versleijen
Marc II
Marc Verheijen
Robert I
Robert Verhaeg
Leon II
Leon v Rengs
Gé I
Gé Janssen
Pascal II
Pascal Huijs
Leon I
Leon Tacken
Emile I
Emile Hermans
Peter III
Peter Bergs
Mark I
Mark Litjens
Ruud I
Ruud Jenniskens
Sander I
Sander Tacken
Pascal I
Pascal Hermans
Johan II
Johan Vullings
Wim I
Wim Steeghs
Ton I
Ton Peeters
Johan I
Johan vd Beuken
Pieter I
Pieter Litjens
Sjaak I
Sjaak Driessen
Mart I
Mart v Rengs
Jan II
Jan Kleuskens
Erik I
Erik Jacobs
Wichard I
Wichard Aerts
Peter II
Peter Hermans
Peter I
Peter Hermans
Jos I
Jos v Rengs
Ger II
Ger Kleuskens
Jan I
Jan v Rengs
Henk I
Henk Baltussen
Jac I
Jac vd Bekerom
Hay III
Hay Hermans
Lei I
Lei Baltussen
Hay II
Hay Wijnands
Hay I
Hay Tacken
Ger I
Ger Bouten
Joep I
Joep vd Bekerom
Piet I
Piet Driessen
2023
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965

Ald Broedsparen

Nick van Berlo en Tessa Driessen
June Willems en Nard Baeten
Ellen van den Munckhof en Wouter Hermans
Marieke Ermers en Niels Peeters
Sandra Keijsers en Stefan Bouten
Anique Clabbers en Remco Vermeer
Anna de Groot en Sander Ambrosius
Marianne en Piet Jenniskens
Nicole en Marco Vervuurt-Saris
Suzanne Gubbels en Dirk van Rengs
Linda Thielen en Mark Janssen
Jenny Smulders en Rik Lenssen
Jolanda van Megen en Marcel Philipsen
Armand vd Beuken en Wendy Rutten
Piet en Erica Lemmen-Jenniskens
Mirjam Beelen en Twan Heuijerjans
Paula Peeters en Mark Verheijen
Erik en Marjo Jacobs
Lieke Sitaniapessy en Dennis van de Bekerom
Cindy en Sander Tacken-Wijnands
Rogier en Esther Muysers-Wijnen
Marlou van den Beuken en Rob Bouten
Chris en Truus Korstjaans
Marion Verdellen en Wim Steeghs
Jos en Annie Claessens-Keysers
Frank Tacken en Nicole Verheyen
Marc en Nicole Litjens-Tacken
Ron van Rengs en Linda Hofmans
Angelique van Asten en Marcel Huys
Ton en Mariëtte Jacobs-van Rengs
Truus en Joan Smedts-Jenneskens
Jacqueline en Marcel Hermans-Jenniskens
Marjan en Geert Jacobs-Jenniskens
Frans en Thea Muysers-van Rens
Jan en Anita Kleuskens-Muysers
Door en Huub Craenmehr-Baltussen
Ger en Truus van Rengs-Roodbeen
Gert en Jos Janssen-Hermans
Ben en Anneke Tacken-Huys
Wiek en Nel Brugmans-Kleuskens
Jac en Nel Jenniskens-Nijssen
Anna en Jac Tacken
Hai en Els van den Beuken-Hermans
2023
2022
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980

Historie

Tot aan begin jaren ’60 werd er in Meterik voornamelijk carnaval gevierd op zogenaamde dansavonden, die in de toenmalige Bondszaal werden georganiseerd. Vanaf 1964 kwam de prins van de toen net opgerichte Dreumel uit Horst op bezoek tijdens de carnavalsdagen in Meterik. Een samenwerkingsverband tussen voetbalclub RKSV Meterik, fanfare Concordia en ruiterclub St. Joris ontstond voor het organiseren van Carnavalsactiviteiten. Later dat jaar werd er door de toenmalige jeugdraad het idee geopperd om in Meterik een eigen Prins uit te roepen, een jeugdprins. Het was namelijk volgens d’n Dreumel niet nodig om in Meterik een grote prins te hebben. Ergens rond deze tijd is op de dansavonden ook de naam “de Meulewiekers” ontstaan, verwijzend naar de Meterikse molen “Eendracht maakt Macht”.
De jeugdraad was een samenwerkingsverband tussen de voetbalclub, fanfare, ruiterclub en de Boerinnenbond en organiseerde diverse activiteiten voor de jeugd door het jaar heen. In 1965 riepen zij Piet I uit als 1e Prins van de Meulewiekers, die enkele dagen daarvoor werd gevraagd als Prins. De kleding van de Prins en zijn gevolg werd links en rechts geleend, en Bert Kellenaers werd op fazantenjacht gestuurd. Na het succes van de eerste Prins, werd het langzaam maar zeker steeds officiëler. Begin jaren ’70 werd daarom ’t Jeugdcomité Meterik (JCM) opgericht, die de taken van de jeugdraad overnam. JCM organiseert tot op heden de activiteiten rondom de Prins en de optocht, alsook de jaarlijkse intocht van Sinterklaas.
De eerder genoemde samenwerking tussen voetbalclub, fanfare, ruitenclub en ook zangvereniging Meriko voor het organiseren van carnavalsactiviteiten groeide uit tot het Carnavalscomité “Miëterik aan de Schaak” en organiseerde in 1967 de eerste Zittingsavond. In de beginjaren was dit nog één avond en was de Prins van d’n Dreumel aanwezig als hoofdgast. In 1975 werd er vanwege de grote belangstelling een tweede avond aan toegevoegd. De eerste twee jaren was op deze avond de grote prins van d’n Tuutekop te gast, maar vanaf 1977 is op de vrijdagavond onze eigen Meulewiekersprins aanwezig. De Dreumelprins is nog altijd te gast op zaterdag. In 2009 is de samenwerking tussen de Meterikse verenigingen losgelaten en is een eigen vereniging opgericht.
Ook Jong Nederland is altijd betrokken geweest bij carnaval in Meterik. In 1979 organiseerde zij de eerste boerenbruiloft bij de Meulewiekers. Dat deden ze tot aan 1996. Hierna werden de boerenbruiloften een aantal jaren door diverse verenigingen georganiseerd, totdat in 2001 een apart boerenbruiloftscomité werd opgericht. Dit comité organiseert tot op heden met veel plezier het verlovingsbal en de boerenbruiloft op carnavalsdinsdag.
De vierde en jongste actieve commissie is de liedjescommissie. Deze organiseerde in 2007 in café ’t Hukske de eerste Meterikse Liedjesavond. Met het wisselen van café-eigenaar werd ook deze commissie zelfstandig. In 2017 vierden zij hun eerste 11-jarig jubileum.
Zoals hierboven is beschreven, wordt de carnaval georganiseerd door vier verschillende comités, met elk hun eigen deel. Achter de schermen wordt er nauw samengewerkt en ook naar buiten toe stralen we deze eendracht uit.

Onderscheidingen

Jaarlijks wordt op Carnavalsmaandag, na de optocht, de orde van verdienste de “Drie Vrouwen” (een beeldje dat is gemaakt door kunstenaar Lau Wijnhoven) of ”De Grote Molen” uitgereikt aan een persoon of groep die zich inzet voor verenigingswerk, jeugdwerk, bijzondere bijdrage aan Carnaval en/of bijdrage aan gemeenschappelijke doelen in het algemeen.

Sponsoren

Draagt u de Carnavalsvereniging een warm hart toe, neem dan contact met ons op via onze contactpagina of via info@demeulewiekers.nl