De Meulewiekers

De Meulewiekers is de naam van de carnavalsvereniging die gevestigd is in Meterik. De naam de Meulewiekers is ontstaan, verwijzend naar de Meterikse molen “Eendracht maakt Macht”. De carnavalsvereniging bestaat uit vier commissies: Jeugdcomité Meterik (JCM), Boerenbruiloftscomité (BBC), Carnavalscomité (CC) en het Liedjescomité.

img-1

Uittrekkende groep

Tijdens officiële activiteiten vormen het trio, de dansmarietjes, de raad van elf, Vorst, Ceremoniemeester, bestuursleden en het boerbruiloftsgezelschap de uittrekkende groep. Deze uittrekkende groep vertegenwoordigd carnavalsvereniging de Meulewiekers tijdens diverse officiële en nevenactiviteiten.

Preens: Bernard I

Adjudanten: Bart Houben en Sjuul Baeten

Vôrs: Rick Houben

Ceremoniemeister: Giel Muysers

Broedspaar: Nard Baeten & June Willems

Overig: Dansmarietjes, Raad van Elf, Booregezelschap en bestuursleden

img-2

Ald Preense

img-3
Tom I
Tom Walraven
img-4
Bram I
Bram Jacobs
img-5
Lars II
Lars van der Vight
img-6
Jeroen I
Jeroen Smedts
img-7
Lars I
Lars Jacobs
img-8
Koen II
Koen Muysers
img-9
Luuk I
Luuk Haenen
img-10
Guus I
Guus Jacobs
img-11
Huub I
Huub Kleuskens
img-12
Koen I
Koen Lemmen
img-13
Frank I
Frank Jenniskens
img-14
Kenny I
Kenny Kleuskens
img-15
Ruud II
Ruud Meijers
img-16
Chiel I
Chiel Smulders
img-17
Paul I
Paul Heldens
img-18
Ron I
Ron vd Bekerom
img-19
Joris I
Joris vd Beuken
img-20
Eddy II
Eddy Claessen
img-21
Eddy I
Eddy Versleijen
img-22
Marc II
Marc Verheijen
img-23
Robert I
Robert Verhaeg
img-24
Leon II
Leon v Rengs
img-25
Gé I
Gé Janssen
img-26
Pascal II
Pascal Huijs
img-27
Leon I
Leon Tacken
img-28
Emile I
Emile Hermans
img-29
Peter III
Peter Bergs
img-30
Mark I
Mark Litjens
img-31
Ruud I
Ruud Jenniskens
img-32
Sander I
Sander Tacken
img-33
Pascal I
Pascal Hermans
img-34
Johan II
Johan Vullings
img-35
Wim I
Wim Steeghs
img-36
Ton I
Ton Peeters
img-37
Johan I
Johan vd Beuken
img-38
Pieter I
Pieter Litjens
img-39
Sjaak I
Sjaak Driessen
img-40
Mart I
Mart v Rengs
img-41
Jan II
Jan Kleuskens
img-42
Erik I
Erik Jacobs
img-43
Wichard I
Wichard Aerts
img-44
Peter II
Peter Hermans
img-45
Peter I
Peter Hermans
img-46
Jos I
Jos v Rengs
img-47
Ger II
Ger Kleuskens
img-48
Jan I
Jan v Rengs
img-49
Henk I
Henk Baltussen
img-50
Jac I
Jac vd Bekerom
img-51
Hay III
Hay Hermans
img-52
Lei I
Lei Baltussen
img-53
Hay II
Hay Wijnands
img-54
Hay I
Hay Tacken
img-55
Ger I
Ger Bouten
img-56
Joep I
Joep vd Bekerom
img-57
Piet I
Piet Driessen
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965

Ald Broedsparen

img-58
June Willems en Nard Baeten
img-59
Ellen van den Munckhof en Wouter Hermans
img-60
Marieke Ermers en Niels Peeters
img-61
Sandra Keijsers en Stefan Bouten
img-62
Anique Clabbers en Remco Vermeer
img-63
Anna de Groot en Sander Ambrosius
img-64
Marianne en Piet Jenniskens
img-65
Nicole en Marco Vervuurt-Saris
img-66
Suzanne Gubbels en Dirk van Rengs
img-67
Linda Thielen en Mark Janssen
img-68
Jenny Smulders en Rik Lenssen
img-69
Jolanda van Megen en Marcel Philipsen
img-70
Armand vd Beuken en Wendy Rutten
img-71
Piet en Erica Lemmen-Jenniskens
img-72
Mirjam Beelen en Twan Heuijerjans
img-73
Paula Peeters en Mark Verheijen
img-74
Erik en Marjo Jacobs
img-75
Lieke Sitaniapessy en Dennis van de Bekerom
img-76
Cindy en Sander Tacken-Wijnands
img-77
Rogier en Esther Muysers-Wijnen
img-78
Marlou van den Beuken en Rob Bouten
img-79
Chris en Truus Korstjaans
img-80
Marion Verdellen en Wim Steeghs
img-81
Jos en Annie Claessens-Keysers
img-82
Frank Tacken en Nicole Verheyen
img-83
Marc en Nicole Litjens-Tacken
img-84
Ron van Rengs en Linda Hofmans
img-85
Angelique van Asten en Marcel Huys
img-86
Ton en Mariëtte Jacobs-van Rengs
img-87
Truus en Joan Smedts-Jenneskens
img-88
Jacqueline en Marcel Hermans-Jenniskens
img-89
Marjan en Geert Jacobs-Jenniskens
img-90
Frans en Thea Muysers-van Rens
img-91
Jan en Anita Kleuskens-Muysers
img-92
Door en Huub Craenmehr-Baltussen
img-93
Ger en Truus van Rengs-Roodbeen
img-94
Gert en Jos Janssen-Hermans
img-95
Ben en Anneke Tacken-Huys
img-96
Wiek en Nel Brugmans-Kleuskens
img-97
Jac en Nel Jenniskens-Nijssen
img-98
Anna en Jac Tacken
img-99
Hai en Els van den Beuken-Hermans
2022
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980

Historie

Tot aan begin jaren ’60 werd er in Meterik voornamelijk carnaval gevierd op zogenaamde dansavonden, die in de toenmalige Bondszaal werden georganiseerd. Vanaf 1964 kwam de prins van de toen net opgerichte Dreumel uit Horst op bezoek tijdens de carnavalsdagen in Meterik. Een samenwerkingsverband tussen voetbalclub RKSV Meterik, fanfare Concordia en ruiterclub St. Joris ontstond voor het organiseren van Carnavalsactiviteiten. Later dat jaar werd er door de toenmalige jeugdraad het idee geopperd om in Meterik een eigen Prins uit te roepen, een jeugdprins. Het was namelijk volgens d’n Dreumel niet nodig om in Meterik een grote prins te hebben. Ergens rond deze tijd is op de dansavonden ook de naam “de Meulewiekers” ontstaan, verwijzend naar de Meterikse molen “Eendracht maakt Macht”.
img-100
De jeugdraad was een samenwerkingsverband tussen de voetbalclub, fanfare, ruiterclub en de Boerinnenbond en organiseerde diverse activiteiten voor de jeugd door het jaar heen. In 1965 riepen zij Piet I uit als 1e Prins van de Meulewiekers, die enkele dagen daarvoor werd gevraagd als Prins. De kleding van de Prins en zijn gevolg werd links en rechts geleend, en Bert Kellenaers werd op fazantenjacht gestuurd. Na het succes van de eerste Prins, werd het langzaam maar zeker steeds officiëler. Begin jaren ’70 werd daarom ’t Jeugdcomité Meterik (JCM) opgericht, die de taken van de jeugdraad overnam. JCM organiseert tot op heden de activiteiten rondom de Prins en de optocht, alsook de jaarlijkse intocht van Sinterklaas.
img-101
img-102
De eerder genoemde samenwerking tussen voetbalclub, fanfare, ruitenclub en ook zangvereniging Meriko voor het organiseren van carnavalsactiviteiten groeide uit tot het Carnavalscomité “Miëterik aan de Schaak” en organiseerde in 1967 de eerste Zittingsavond. In de beginjaren was dit nog één avond en was de Prins van d’n Dreumel aanwezig als hoofdgast. In 1975 werd er vanwege de grote belangstelling een tweede avond aan toegevoegd. De eerste twee jaren was op deze avond de grote prins van d’n Tuutekop te gast, maar vanaf 1977 is op de vrijdagavond onze eigen Meulewiekersprins aanwezig. De Dreumelprins is nog altijd te gast op zaterdag. In 2009 is de samenwerking tussen de Meterikse verenigingen losgelaten en is een eigen vereniging opgericht.
img-103
img-104
Ook Jong Nederland is altijd betrokken geweest bij carnaval in Meterik. In 1979 organiseerde zij de eerste boerenbruiloft bij de Meulewiekers. Dat deden ze tot aan 1996. Hierna werden de boerenbruiloften een aantal jaren door diverse verenigingen georganiseerd, totdat in 2001 een apart boerenbruiloftscomité werd opgericht. Dit comité organiseert tot op heden met veel plezier het verlovingsbal en de boerenbruiloft op carnavalsdinsdag.
img-105
De vierde en jongste actieve commissie is de liedjescommissie. Deze organiseerde in 2007 in café ’t Hukske de eerste Meterikse Liedjesavond. Met het wisselen van café-eigenaar werd ook deze commissie zelfstandig. In 2017 vierde zij hun eerste 11-jarig jubileum.
Zoals hierboven is beschreven, wordt de carnaval georganiseerd door vier verschillende comités, met elk hun eigen deel. Achter de schermen wordt er nauw samengewerkt en ook naar buiten toe stralen we deze eendracht uit.

Onderscheidingen

Jaarlijks wordt op Carnavalsmaandag, na de optocht, de orde van verdienste de “Drie Vrouwen” (een beeldje dat is gemaakt door kunstenaar Lau Wijnhoven) of ”De Grote Molen” uitgereikt aan een persoon of groep die zich inzet voor verenigingswerk, jeugdwerk, bijzondere bijdrage aan Carnaval en/of bijdrage aan gemeenschappelijke doelen in het algemeen.

img-106

Sponsoren

Draagt u de Carnavalsvereniging een warm hart toe, neem dan contact met ons op via onze contactpagina of via info@demeulewiekers.nl

Prins raden

Wie wordt de nieuwe prins van de Meulewiekers?

Wil je een gokje wagen wanneer de nieuwe prins uitkomt? Vul dan het formulier in wat dan hier komt te staan!  

 

(Helaas, dit jaar natuurlijk geen nieuwe Meulewiekers prins te raden).

img-107