Inschrijven

Inschrijven voor een van onze activiteiten? Kies de activiteit waar je je voor op wilt geven, vul het formulier in en wij nemen contact met je op! 

De Meulewiekers vlag kopen?

Na invullen van bovenstaand invulformulier zal er persoonlijk contact met jou opgenomen worden. De kosten bedragen 20,- per stuk.

Opgave formulier optocht

Lees zorgvuldig het optocht regelement. Vul onderstaand jouw gegevens in, als je wilt mee doen met de optocht

OPTOCHTREGLEMENT DE
MEULEWIEKERS                                                                                                        2024

Categorieën:

Een-tweetje

Loslopende gek (één persoon) of duo ( twee
personen)

Kleine groep

drie tot en met zeven personen

Grote groep

vanaf acht personen

Kleine wagen

Wagen van 1 tot 4 meter lengte (exclusief
triangel). Kruiwagens e.d. worden niet als wagen geteld. Skelters,
fietskar(ren), bolderkarren e.d. die gebruikt worden als vervoermiddel,
vallen niet in deze  categorie. Pas als
er duidelijk sprake is van een constructie of bouwsel op een vervoermiddel,
waarbij het bouwwerk minimaal 1 meter lang is, kan deze als wagen worden beoordeeld. Op zaterdag
voor de optocht kan de optochtcommissie en jury de wagens komen beoordelen op
veiligheid. Hierover wordt vooraf contact opgenomen.

Basisschool

De actieve deelnemers hebben de basisschool
leeftijd (niet-actieve deelnemers zijn volwassenen die de deelnemers
begeleiden). Gecombineerde groepen (met niet alleen actieve deelnemers van de
basisschoolleeftijd) worden ingedeeld in een van de andere categorieën. Bij
deelname met een gemotoriseerd voertuig dient dit begeleid te worden door
volwassenen.

Grote wagen

Wagen van 4 meter en langer (gemeten achter de
trekker, indien deze niet in de wagen verwerkt is).  Op zaterdag voor de optocht kan de
optochtcommissie en jury de wagens komen beoordelen op veiligheid. Hierover
wordt vooraf contact opgenomen.

 • Bij deelname met een niet-gemotoriseerde (kleine
  of grote) wagen in combinatie met een (kleine of grote) groep kiezen de
  deelnemers zelf of ze bij de (grote of kleine) wagens of bij  de (kleine of grote) groep ingedeeld
  willen worden.
 • Bij deelname met een gemotoriseerde (kleine of grote)
  wagen behoort men tot de categorie (grote of kleine) wagens. Dit geldt ook
  als dit de deelname een combinatie is van een (grote of kleine) wagen en
  een groep.
 • In alle gevallen heeft de jury de laatste beslissing
  over de categorie-indeling.

Waar let de jury op:

 • Heeft de deelnemer een (goed zichtbaar) nummer
 • Is het een origineel onderwerp
 • Heeft het onderwerp te maken met Meterik / is het een
  actueel onderwerp
 • Is de begeleidende tekst kort, duidelijk en in het
  dialect
 • Hoe wordt het onderwerp gepresenteerd
 • Hoe is de afwerking van het totaal
 • Is er gelet op veiligheid van deelnemers en
  toeschouwers
 • Drankgebruik

Zorg dat je iets plaatselijk
actueels en/of iets humoristisch
uitbeeldt. Met een prachtige wagen zonder
carnavaleske inhoud, kan de beoordeling tegenvallen.

 

Informatie over de optocht, inschrijving ed. wordt vermeld in ‘t Krèntje en
op www.demeulewiekers.nlin de weken
voorafgaand aan de optocht.

 

Opstellen           Opstellen,
volgens de nummering, op de Schadijkerweg. Inrijden vanaf de kerk.
Opstellen
om 13.15 uur. Grote wagens om 13.00 uur om opstopping te voorkomen. De
optocht vertrekt 13.49 uur vanaf de Dr. Lemmenstraat. Ongeveer een kwartier voor
aanvang start de jury met de eerste beoordeling.

Nummer              
Alleen aangemelde deelnemers dingen mee naar de prijzen. De genummerde bordjes
moeten goed zichtbaar zijn tijdens de optocht. Bordjes dienen afgehaald
te worden op carnavalszaterdag in de foyer van MFC de Meulewiek. Exacte tijd is
te vinden in het Krentje en bij opgave 
via  www.demeulewiekers.nl. De nummers
worden aan het einde van de optocht ingenomen. Zorg dat ze gemakkelijk
(onbeschadigd) te verwijderen zijn. Nummer niet inleveren = kans op
diskwalificatie.

De optocht          
Vorm een aaneengesloten stoet, maar loop niet te dicht achter de voorganger.
Op die manier kan het publiek en de jury de onderwerpen uit elkaar te houden en
de teksten lezen. Geluidsboxen op de wagen dienen naar de zijkanten gericht
(naar het publiek) gericht te zijn. Aanwijzingen van de optochtcommissie en
verkeersregelaars dienen opgevolgd te worden.  

Route                   De
route loopt als volgt: Dr. Lemmenstraat, Past. Notermanstraat,
Crommentuynstraat, St. Jansstraat, Donkstraat, Jan Drabbelsstraat,
Speulhofsbaan, St. Jansstraat.

Ontbinden           De
optocht eindigt op het plein bij het beeld van de Drie Vrouwen
.

Prijzen                 
De optocht wordt beoordeeld door een jury. Per categorie zijn (minimaal) drie
prijzen beschikbaar. Aan de meest carnavalistische deelname wordt een
wisselbeker uitgereikt. Om jonge deelnemers te stimuleren mee te doen aan de optocht
worden er, naast het prijzengeld, bekers uitgereikt aan de 1e t/m 3e
prijs in de categorie Basisschool. Alleen groepen met uitsluitend actieve deelnemers
van de basisschool kunnen meedingen naar deze prijzen.

Juryleden            De
juryleden zijn geen lid van het Jeugdcomité of van de optochtcommissie.
Juryleden beoordelen geen eigen gezinsleden. Met vragen, suggesties en
opmerkingen kunt u terecht bij het Jeugdcomité, niet bij de juryleden. De
uitslag van de jury is bindend.

Veiligheid            
De optochtcommissie kan een wagen, groep etc. uitsluiten van deelname, als er sprake
is van een onveilige situatie voor deelnemers en/of toeschouwers. Zaterdag voor
de optocht worden de grote wagens, en mogelijk ook kleine wagens, gekeurd en
gemeten door de optochtcommissie.

Alcohol                 Het
zichtbaar gebruik van alcohol tijdens de optocht is niet toegestaan vanwege de
veiligheid en het storend effect op de uitbeelding van de onderwerpen. De jury
kan hiervoor punten in mindering brengen of besluiten tot diskwalificatie.

Verzekering        
Alle wagens, groepen enz. trekken mee op eigen risico. Alle voertuigen vallen
onder hun eigen verzekering. Deelname onder 12 jaar is onder verantwoordelijkheid
van de ouders. Let op: Als er ongelukken gebeuren met passagiers/ deelnemers ¹)op de
wagen door onverantwoord gedrag (denk bijv. aan alcoholgebruik), worden deze
risico’s niet door de verzekering gedekt. Het Jeugdcomité is verzekerd voor
wettelijke aansprakelijkheid, dit is echter zeer beperkt.

Prijsuitreiking  Rond 17.15 uur in MFC de Meulewiek.
Als er zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet,
beslist de optochtcommissie.

 

¹) Aanvullingen
/specificaties (samengevat) voortkomend uit Richtlijnen voor Carnavalsoptochten
in de Gemeente Horst aan de Maas:

 • De wagens dienen te
  voldoen aan de bepalingen uit de wegenverkeerswet: Maximale afmeting: 12
  meter lang, 2,60 m breed en 4 meter hoog.
 • Deelnemers dienen zelf
  de nodige veiligheidsmaatregelen in acht te nemen om op het parcours te
  komen. Buiten de optocht is het vervoeren van personen niet toegestaan op
  niet specifiek voor personenvervoer ingerichte voertuigen
  .
 • Deelnemende voertuigen
  dienen verzekerd te zijn: minimaal de Wettelijke
  Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen. Deelnemers dienen
  persoonlijk tegen risico’s van wettelijke aansprakelijkheid verzekerd te
  zijn.
 • De bestuurder dient te
  voldoen aan de wettelijke eisen om het voertuig te mogen besturen en niet
  onder invloed van alcohol of drugs. De bestuurder dient voldoende zicht te
  hebben om goed met het voertuig te kunnen manoeuvreren.
 • Vereiste begeleiding
  langs een grote wagen: minimaal 2 volwassen personen per 6 meter aan beide
  zijden van de wagen.
 • Zorg ervoor dat er geen
  (draaiende) onderdelen boven het publiek zijn. Zorg dat kantelgevaar
  voorkomen wordt. Ronddraaiende elementen en aandrijvingen dienen
  afgeschermd te zijn. De wielen van grote wagens dienen degelijk
  afgeschermd te zijn, de uitlaat dient juist vrijgelaten te worden. Bij
  wagens met personen er op, zorgen voor een deugdelijke reling. Indien het
  voertuig mechanisch wordt aangedreven d.m.v. elektra dient het mechanisme
  uitgevoerd te zijn met een dodemansknop.
 • Het geluidsniveau mag
  maximaal 85 dB bedragen.
 • Gasflessen en aggregaten
  dienen te voldoen aan de Nen normen. Op elke grote wagen dient tenminste 1
  goedgekeurd blusmiddel aanwezig te zijn. Pas tevens op met
  lichtontvlambaarheid en/of brandbaarheid van de gebruikte materialen.

Het Jeugdcomité en
de jury wensen alle deelnemers een fijne carnaval en een leuke optocht!

 

Wie wordt de nieuwe prins van de Meulewiekers?

De winnaar van het prinsraden wordt bekend gemaakt tijdens de receptie. Mochten er meer personen de prins goed hebben, dan wordt er geloot. 

Wie wordt het nieuwe boerenbruidspaar?

De winnaar van het boerenbruidspaar raden wordt bekend gemaakt tijdens de receptie. Mochten er meer personen het boerenbruidspaar  goed hebben, dan wordt er geloot. 

Inschrijfformulier helpen boerenbruiloft

Dinsdag 13 februari