Prins Bernard I

Op zaterdag 25 januari is Bernard Jenniskens uitgeroepen als “Prins Bernard den iërste”, hij is de 56e Prins van de Meulewiekers uit Meterik. Prins Bernard I wordt in zijn regeerperiode bijgestaan door de Adjudanten Bart Houben en Sjuul Baeten.

Met Prins Bernard I hebben de Meulewiekers een sportieve en tevens actieve Prins in huis gehaald.Hij speelt namelijk in het vierde elftal van RKSV Meterik, en daarnaast is hij leider bij Jong Nederland Meterik. Ook is hij actief bij OJC Knorr als secretaris. Hij is 22 jaar oud en is momenteel aan het afstuderen voor de opleiding mechatronica in Venlo.

Adjudanten Bart en Sjuul zijn beide goede vrienden van de prins. Adjudant Sjuul studeert aan de Fontys in Venlo, waar hij aankomend jaar zal afstuderen aan de opleiding werktuigbouwkunde. In zijn jeugd heeft hij samen met adjudant Bart in de komkommmers gewerkt. Tegenwoordig werkt hij bij CLT metaalbedrijf in Horst. Adjudant Bart is na zijn opleiding sport en bewegen in Tilburg begonnen aan de SPECO. Beide zijn ze actief bij de selectie van RKSV Meterik. Dat het carnavalsbloed door de familie van Bart stroomt is nu te zien aan dat ze met alle 4 de broers actief zijn binnen de vereniging.

Prins Bernard I zal samen met zijn Adjudanten Bart en Sjuul op zondag 16 februari om 13:11 uur receptie houden in MFC ‘De Meulewiek’ aan de Sint-Janstraat te Meterik. Deze is wederom prachtig versierd in het thema van dit jaar “Weej duike de Meulewiek in” en artiest ‘Marleen Rutten’ zal voor een lekker stukje muziek zorgen.

 

PROKLAMASIE

 

Meulewiekers en Meulewiekinnekes, afgeloëpe jaor waas wer en fantastisch jaor. Weej hebbe in november afscheid genaome ván en kei schon trio. Tom, Jop en Dré hebbe mit plezeer en jaor lang moge regere ovver ut Meulewiekersriëk.

Már ok dit jaor is ut de preensekomissie waer gelukt um enne enthousiaste, gemotiveerde prîns te vinge.

Tiedes de proklamasie zulle ni alliën de elluf punte genumd weare, már zal ok ózze neeje prîns in ut thema ván dit jaor waere onthuld. Weej zulle jullie neet langer in spanning halde, en beginne mit ut veurlaeze ván de proklamasie.

 

Ten iërste:           Dát deze prîns vol energie zit, gear un pilske drinkt, en dur hiëlemaol klaor vur is um zichzelf en de ganse Miëterik óp zien kop te zette.

 

Ten twedde:        Dát deze prîns zoëmetiën oêtgerope wuurd mit twië adjudante, en meschien wál en prinses.

 

Ten derde:           Dát deze prîns regelmaotig in de soos te vinge is, már ok trapt heej gaer en belke óp de Miëterikse plâk, daonevve is heej duk óppe enne zóndág beej Ger te vinge.

 

Ten verde:           Dát deze prîns mit eier aete nà hoes kán kroêpe. Már dán wál mit en kepotte bóks giet thoeskome. Gezeen de ligging kán ie beater ut fietske óp springe.

 

Ten viefde:          Dát deze prîns tiedes dees elluf punte, en tip aover zien elders wil gaeve. Mam kreeg baove de 18 nag enne beugel. Pap haet enne twëewieler en toert zich dao flink wát mej roond.

 

Ten zesde:           Dát deze prîns âltied lacht, fijn kán dânse en geniet ván ut laeve. Már nevve dees kenmerke, móg gezâgd waere dát ie ok nag is good kán studere. Zien schoëlcarriere begós beej ‘Onder de Wieken’, vervolges nà ut Dendron en nou en opleiding án de Fontys.

 

Tenzuvvende:      Dát deze prîns thoes neet vergezeld wuurd mit en zus, beteikent neet dát ie gen broors of brurkes kán hebbe.

 

Ten achste:          Dát deze prîns ziene muzikale dreij wál giet vinge tiedus de carnaval. Ut is allemaol óntstoan in de soos, wao heej dán ok same mit zien kammeraod begos mit dreaje. Teggewaordig komde ze óp diverse fiëstjes taege.

 

Ten niggende:     Dát deze prîns ut carnavalsblood dór zien aders haet stroëme. Echter is dit neet mit de paplaepel igegaote. Dór zien eige enthousiasme en vrijwilligerswaerk beej ândere veriëniginge in de Miëterik, zal heej vanaovend dik, már vural ‘dik’ verdind, heer oëtkome as neeje prîns ván ut Meulewiekersriëk.

 

Ten tiende:          Dát deze prîns enkele waeke terug in de trein ie messchien wál zien toekomstige Alladin taege kwám. Woenier heej dit megje wil zeen, reejt heej heer mit de Audi ván pap nàr toe.

 

Ten elfde:            Dát deze prîns enne naam haet, din gáns Nederland wál kent. Zien collega naamgenoët haet ut blauw blood dór de aders stroëme en regeerde aover totaal iets ânders dán en carnavalsveriëniging of däörp.

 

 

 

Nao ut veurlaeze ván dees elluf punte, is ut án ós de iër um óp 25 januwari 2020 um ellef vur half ellef oêt te rope  as neeje prîns ván ut Meulewiekersriëk mit de volgende titels:

 

Medeávoerder ván de Raod van 11

De klenste ván t DJ duo

Baas ván de Miëterikse Schaak

D’n hendige Harrie ván de soos

Zwangermakende vearkesknecht

Leider ván Jong Nederland groep de Sloopkogels

Groëtste investeerder ván AliExpress

 

Már  bóvenál ás 56ste Prîns ván ut Meulewiekersriëk

Prîns Bernard d’n Ierste

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

De iërste adjudant

Dát deze adjudant ál jaore dór ut laeve giet as kammeraod ván ózze prîns is wál dúdeluk.

Deze adjudant is net as ózze prîns ál jaore lid ván de voetbalclub.

Tiedus enne voetbalwedstrijd kán heej dán ok aoverdreve hárd zage.

Twië jaor gelaeje mit enne carnavalsmiddag smákte de pilskes ál te good mit as gevolg dát heej s’aoves ut waord ‘werktuigbouwkunde’ neet aens mier kos oëtspreake.

Schoon passe en daornao nà de kapper âfgeloépe waek, want deze krullendisco paste toch noch net neet gâns ónder de steak.

 

Aan zien rechterhand adjudant Sjuul

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 

De twedde adjudant

Deze adjudant hôfde ok ni lang nao te denke.

Dát beej deze adjudant ut carnavalsblood dór de familie stroëmt is wál dúdeluk.

Uiteraard haet heej ok enne gójje band mit ózze prîns, ze zien zelfs mej zô close, dát ze beej elkaar in bed kroêpe nà enne aovend zoêpe.

Twië jaor gelaeje woënde d’r iemand oet Hôrs din ok ál in ut trio ván d’n Miëterik zaot.

Dit jaor kos de preensecommissie nag verder reeje vur de geheime beejiënkomste.

Tiiedus en kammerujwiekend kán ie nag wál us de regels aoverschrede, már wuurd dán gelukkig óndersteund dór de ândere adjudant.

Zien groëtste hobby is enne pot Fifa speule of zelf en belke trappe, wao heej dit jaor nà en flinke tied revalidere, wer diël oëtmákt ván Miëterik 1.

 

Aan zien linkerhand adjudant Bart