Voorbereiding boerenbruiloft 2022 in volle gang

Hallo Meulewiekers en Meulewiekinnes,
 
Het Boerenbruiloftcomité heeft de afgelopen tijd niet stilgezeten. In deze speciale tijd zijn wij al druk bezig met het voorbereiden van Carnaval 2022. Na 2021 willen we graag iets speciaals neerzetten voor alle Meulewiekers.
 
Zoals jullie weten staat de molen symbool voor ons comité, de Boerenbruiloft in Meterik en ons dorp in het algemeen, want ‘iëndracht maakt macht’. Vanuit die gedachte is enige tijd geleden het idee ontstaan om de Boerenbruiloft eenmalig bij de molen te vieren. Wij gaan komend seizoen gebruiken om ons voor te bereiden op de Boerenbruiloft van 2022 bij ‘onze’ molen.
 
Op dinsdagavond 27 oktober hebben er in het MFC twee brainstormsessies plaatsgevonden. Er waren ook thuisdeelnemers die via een live-verbinding hun input hebben geleverd.
 
De verschillende teams hebben gebrainstormd over de volgende onderdelen: tekst, muziek, terrein, decor, choreografie, catering, sponsoring en promotie.
Hoe de bruiloft er precies uit komt te zien… Toneelstuk of musical? Traditioneel of modern? Tekst uit een boekje of uit het hoofd? Bruiloftstaart of kreboet met kroêt? In een tent of in de open lucht? Een DJ of artiesten van eigen bodem?
 
Dit alles is nog één grote verrassing! Momenteel ligt er nog niets vast, alles is nog mogelijk! De komende tijd gaan alle teams de mogelijkheden onderzoeken en worden ideeën verder uitgewerkt. We houden jullie op de hoogte!
 
’t BooreBrulluft Comité
 
 
Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen, zittende mensen, tafel en binnen
 
 
 
 

De aftrap van het carnavalsseizoen

We mogen niks,
 
maar we kunnen van alles !
 
Vandaag: de 11e van de 11e, normaal gesproken de aftrap van het carnavalsseizoen. Maar zoals bekend zal 2021 geen normaal carnavalsjaar worden en zullen heel veel activiteiten niet door kunnen gaan.
 
Toch willen we als Meterikse carnavalsverenigingen het carnavalsweekend van 2021 niet ongemerkt voorbij laten gaan. Samen kijken we nu wat, corona-proof, kan om carnaval te (her-)beleven.
 
Jullie horen nog van ons, Meulewiekers alaaf !
 
 
Geen fotobeschrijving beschikbaar.
 
 
 
 

Terugblik Carnaval 2020

Orde van verdienste Meulewiekers voor Noud Mooren

Het Jeugdcomité Meterik zal dit jaar weer een persoon uit de Meterikse gemeenschap vereren met een kunstwerk van “de drie vrouwen”.

Reeds meerdere jaren zet het Jeugdcomité iemand uit de gemeenschap in het zonnetje voor verrichtte inspanningen m.b.t. verenigingswerk, jeugdwerk en/of bijdrage aan gemeenschappelijke doelen in het algemeen.

Net als voorgaande keren is het beeldje “de drie vrouwen” gemaakt door kunstenaar Lau Wijnhoven. Dit maal zal het beeldje uitgereikt worden aan Noud Mooren. Hij ontvangt de onderscheiding voor zijn inzet bij diverse organisaties en verenigingen.

Noud heeft zich jaren ingezet voor de jeugdafdeling van RKSV Meterik. Zo is hij 17 jaar leider geweest van diverse jeugdteams en van enkele jeugdteams ook trainer. Tegelijkertijd zat hij als secretaris 12 jaar in het jeugdbestuur. In die periode heeft hij diverse jeugdtoernooien georganiseerd en alle jaren het nieuws verzorgd richting de Echo en later ’t Krentje. Daarnaast is hij betrokken geweest bij de opstart van de samenwerking met de jeugdafdeling van AVV America. Tevens heeft Noud de website van RKSV Meterik mee opgezet en hij is hierbij op de achtergrond nog steeds betrokken. Ook voor andere zaken kan men nog steeds een beroep op hem doen.

In zijn jongere jaren is Noud een aantal jaren leider geweest bij Jong Nederland. Vanuit zijn rol in het jeugdbestuur van RKSV Meterik is Noud een aantal jaren betrokken geweest bij Kansrijk Meterik. De laatste jaren zet hij zich, sinds de oprichting in 2016, in voor de Stichting Heemkunde Meterik. Hier is hij vooral actief met het digitaliseren van archiefmateriaal.

Al zijn werk voor de Meterikse gemeenschap doet Noud met een enorme gedrevenheid en inzet, al blijft hij daar zelf heel bescheiden onder.

Op carnavalsmaandag 24 februari na de optocht zal Noud het beeldje van “de drie vrouwen” ontvangen uit handen van Prins Bernard I.

Proclamatie 56e Prins van de Meulewiekers

                                                                               PROKLAMASIE

 

Meulewiekers en Meulewiekinnekes, afgeloëpe jaor waas wer en fantastisch jaor. Weej hebbe in november afscheid genaome ván en kei schon trio. Tom, Jop en Dré hebbe mit plezeer en jaor lang moge regere ovver ut Meulewiekersriëk.

Már ok dit jaor is ut de preensekomissie waer gelukt um enne enthousiaste, gemotiveerde prîns te vinge.

Tiedes de proklamasie zulle ni alliën de elluf punte genumd weare, már zal ok ózze neeje prîns in ut thema ván dit jaor waere onthuld. Weej zulle jullie neet langer in spanning halde, en beginne mit ut veurlaeze ván de proklamasie.

 

Ten iërste:           Dát deze prîns vol energie zit, gear un pilske drinkt, en dur hiëlemaol klaor vur is um zichzelf en de ganse Miëterik óp zien kop te zette.

 

Ten twedde:        Dát deze prîns zoëmetiën oêtgerope wuurd mit twië adjudante, en meschien wál en prinses.

 

Ten derde:           Dát deze prîns regelmaotig in de soos te vinge is, már ok trapt heej gaer en belke óp de Miëterikse plâk, daonevve is heej duk óppe enne zóndág beej Ger te vinge.

 

Ten verde:           Dát deze prîns mit eier aete nà hoes kán kroêpe. Már dán wál mit en kepotte bóks giet thoeskome. Gezeen de ligging kán ie beater ut fietske óp springe.

 

Ten viefde:          Dát deze prîns tiedes dees elluf punte, en tip aover zien elders wil gaeve. Mam kreeg baove de 18 nag enne beugel. Pap haet enne twëewieler en toert zich dao flink wát mej roond.

 

Ten zesde:           Dát deze prîns âltied lacht, fijn kán dânse en geniet ván ut laeve. Már nevve dees kenmerke, móg gezâgd waere dát ie ok nag is good kán studere. Zien schoëlcarriere begós beej ‘Onder de Wieken’, vervolges nà ut Dendron en nou en opleiding án de Fontys.

 

Tenzuvvende:      Dát deze prîns thoes neet vergezeld wuurd mit en zus, beteikent neet dát ie gen broors of brurkes kán hebbe.

 

Ten achste:          Dát deze prîns ziene muzikale dreij wál giet vinge tiedus de carnaval. Ut is allemaol óntstoan in de soos, wao heej dán ok same mit zien kammeraod begos mit dreaje. Teggewaordig komde ze óp diverse fiëstjes taege.

 

Ten niggende:     Dát deze prîns ut carnavalsblood dór zien aders haet stroëme. Echter is dit neet mit de paplaepel igegaote. Dór zien eige enthousiasme en vrijwilligerswaerk beej ândere veriëniginge in de Miëterik, zal heej vanaovend dik, már vural ‘dik’ verdind, heer oëtkome as neeje prîns ván ut Meulewiekersriëk.

 

Ten tiende:          Dát deze prîns enkele waeke terug in de trein ie messchien wál zien toekomstige Alladin taege kwám. Woenier heej dit megje wil zeen, reejt heej heer mit de Audi ván pap nàr toe.

 

Ten elfde:            Dát deze prîns enne naam haet, din gáns Nederland wál kent. Zien collega naamgenoët haet ut blauw blood dór de aders stroëme en regeerde aover totaal iets ânders dán en carnavalsveriëniging of däörp.

 

 

 

Nao ut veurlaeze ván dees elluf punte, is ut án ós de iër um óp 25 januwari 2020 um ellef vur half ellef oêt te rope  as neeje prîns ván ut Meulewiekersriëk mit de volgende titels:

 

Medeávoerder ván de Raod van 11

De klenste ván t DJ duo

Baas ván de Miëterikse Schaak

D’n hendige Harrie ván de soos

Zwangermakende vearkesknecht

Leider ván Jong Nederland groep de Sloopkogels

Groëtste investeerder ván AliExpress

 

Már  bóvenál ás 56ste Prîns ván ut Meulewiekersriëk

Prîns Bernard d’n Ierste

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

De iërste adjudant

Dát deze adjudant ál jaore dór ut laeve giet as kammeraod ván ózze prîns is wál dúdeluk.

Deze adjudant is net as ózze prîns ál jaore lid ván de voetbalclub.

Tiedus enne voetbalwedstrijd kán heej dán ok aoverdreve hárd zage.

Twië jaor gelaeje mit enne carnavalsmiddag smákte de pilskes ál te good mit as gevolg dát heej s’aoves ut waord ‘werktuigbouwkunde’ neet aens mier kos oëtspreake.

Schoon passe en daornao nà de kapper âfgeloépe waek, want deze krullendisco paste toch noch net neet gâns ónder de steak.

 

Aan zien rechterhand adjudant Sjuul

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 

De twedde adjudant

Deze adjudant hôfde ok ni lang nao te denke.

Dát beej deze adjudant ut carnavalsblood dór de familie stroëmt is wál dúdeluk.

Uiteraard haet heej ok enne gójje band mit ózze prîns, ze zien zelfs mej zô close, dát ze beej elkaar in bed kroêpe nà enne aovend zoêpe.

Twië jaor gelaeje woënde d’r iemand oet Hôrs din ok ál in ut trio ván d’n Miëterik zaot.

Dit jaor kos de preensecommissie nag verder reeje vur de geheime beejiënkomste.

Tiiedus en kammerujwiekend kán ie nag wál us de regels aoverschrede, már wuurd dán gelukkig óndersteund dór de ândere adjudant.

Zien groëtste hobby is enne pot Fifa speule of zelf en belke trappe, wao heej dit jaor nà en flinke tied revalidere, wer diël oëtmákt ván Miëterik 1.

 

Aan zien linkerhand adjudant Bart

Boerenbruiloftgezelschap Meulewiekers Meterik 2020

Op zondag 2 februari werd geheel in het thema “Weej duike de Meulewiek in”, door middel van het vissen in de heuse Meterikse vijver, het nieuwe Boerenbruiloftgezelschap aan de Meulewiekers gepresenteerd.

 

 

Het gezelschap bestaat uit: 

 

Broedspaar: Wouter Hermans en Ellen van den Munckhof

Elders ván de broed: Yvonne Hesen-Verhaegh en Arjan Kelder

Elders ván de broedegom: Esther Wijnen en Pieter Joosten

Pastoer: Jac. Jenniskens

Oma ván de broed: Petra Sitaniapessy-Hermans

Oma ván de broedegom: Els van den Beuken-Hermans

 

De bruiloft vindt plaats op carnavalsdinsdag 25 februari, om 14.11 uur in MFC de Meulewiek te Meterik. Graag tot dan!

 

 

 

Prins Bernard I nieuwe heerser van de Meulewiekers  

Op zaterdag 25 januari is Bernard Jenniskens uitgeroepen als “Prins Bernard den iërste”, hij is de 56e Prins van de Meulewiekers uit Meterik. Prins Bernard I wordt in zijn regeerperiode bijgestaan door de Adjudanten Bart Houben en Sjuul Baeten.

Met Prins Bernard I hebben de Meulewiekers een sportieve en tevens actieve Prins in huis gehaald.Hij speelt namelijk in het vierde elftal van RKSV Meterik, en daarnaast is hij leider bij Jong Nederland Meterik. Ook is hij actief bij OJC Knorr als secretaris. Hij is 22 jaar oud en is momenteel aan het afstuderen voor de opleiding mechatronica in Venlo.

Adjudanten Bart en Sjuul zijn beide goede vrienden van de prins. Adjudant Sjuul studeert aan de Fontys in Venlo, waar hij aankomend jaar zal afstuderen aan de opleiding werktuigbouwkunde. In zijn jeugd heeft hij samen met adjudant Bart in de komkommmers gewerkt. Tegenwoordig werkt hij bij CLT metaalbedrijf in Horst. Adjudant Bart is na zijn opleiding sport en bewegen in Tilburg begonnen aan de SPECO. Beide zijn ze actief bij de selectie van RKSV Meterik. Dat het carnavalsbloed door de familie van Bart stroomt is nu te zien aan dat ze met alle 4 de broers actief zijn binnen de vereniging.

Prins Bernard I zal samen met zijn Adjudanten Bart en Sjuul op zondag 16 februari om 13:11 uur receptie houden in MFC ‘De Meulewiek’ aan de Sint-Janstraat te Meterik. Deze is wederom prachtig versierd in het thema van dit jaar “Weej duike de Meulewiek in” en artiest ‘Marleen Rutten’ zal voor een lekker stukje muziek zorgen.

 

Carnavalsoptocht

Verschillende deelnemers zullen al druk aan het brainstormen zijn of zelfs al druk in de weer met hout, staal, verf en gereedschap. Voor iedereen die dat nog niet is en wel met de carnavalsoptocht wil meedoen, bij dezen een uitnodiging om mee te doen. Opgeven voor de optocht kan via de volgende link:

Opgave formulier optocht 2020

De optocht zal dit jaar trekken op maandag 24 februari. Alvast heel veel succes en maak er iets moois van!

Carnavalsbal met feestband Promilaasj

Zaterdag 22 februari staat feestband Promilaasj op de bühne in MFC de Meulewiek. Zelf zeggen ze hierover:

Opgericht in 2004 en inmiddels uitgegroeid tot één van Limburgs beruchtste bands. Iedere uithoek van onze provincie heeft reeds kennisgemaakt met de denderende Alcorock-trein genaamd Promilaasj. Vele grote podia hebben zij reeds betreden en grote massa’s feestgangers toegespeeld. Deze mannen staan garant voor een energieke liveshow en een eigenwijze invulling op dialectmuziek met een uitgesproken identiteit. Promilaasj speelt niet zomaar covers, dat zou te makkelijk zijn. Gedurfde bewerkingen van de meest bekende kneiters maar ook onbekend materiaal met een ludiek verhaal. Stampende drums en strakke baslijnen, vingerbrekende gitaarsolo’s en meeslepend pianospel. Voeg hier nog de scheurende blaaspartijen en een ADHD-zanger aan toe en overgiet dit geheel met een eigenwijs rockend sausje.

Kaarten kosten €6.50 in de voorverkoop en zijn vanaf 3 februari verkrijgbaar bij Café Kleuskens.

Carnavalsbal

Proclamatie 56e Prins van de Meulewiekers

De nieuwjaarsborrels liggen alweer ver achter ons en misschien zijn de eerste goede voornemens al

gesneuveld. Een goed voornemen dat bij het Jeugdcomité niet gaat sneuvelen, is om er met alle

Meulewiekers dit jaar weer een geweldig feest van te maken tijdens de carnaval. Wij hopen dat jullie

op 25 januari geheel in thema met ons de Meulewiek in willen duiken, om samen de opvolger van

Prins Tom 1 uit te roepen tot nieuwe heerser van de Meulewiekers!

 

We nodigen alle Meulewiekers uit om op deze avond aanwezig te zijn in M.F.C. de Meulewiek, dat

voor de gelegenheid wordt omgebouwd tot een prachtige onderwaterwereld. De proclamatie

belooft een spectaculaire act te worden, dus zorg dat je er op tijd bij bent. De zaal gaat open om

20.30 uur en de entree is gratis. De DJ’s van de Matinees verzorgen deze avond de muziek waarbij

een selectie van Miëterikse liedjeszangers hun nieuwe nummer ten gehore brengen. Ook zullen onze

nieuwe dansmarietjes voor de eerste keer hun gardedans opvoeren. Vergeet je snorkel niet!

 

Als jij al denkt te weten wie de nieuwe Prins wordt, kijk dan op www.demeulewiekers.nl en ‘Raad de

Prins en Win!’ Tijdens de receptie van de prins zal er uit alle goede inzendingen 1 persoon worden

geloot en die zal een attentie van de prins ontvangen.

 

Geej komt toch ôk?

 

Alcoholbeleid

Net als vorig jaar, gaan we alle bezoekers een polsbandje geven, zorg dus dat je je legitimatie bij je

hebt.

Uitnodiging Optocht

Hoewel het nieuwe jaar nog maar pas begonnen is zijn De Meulewiekers al druk doende met de voorbereidingen voor de carnavalsactiviteiten.

Jij ook al? Misschien al een outfit aan het bedenken en maken? Heb je ook al eens gedacht aan deelname aan de Meterikse optocht op maandag 24 februari?

We nodigen jong en oud om deel te nemen. Deelname is gratis en er zijn geldprijzen te winnen maar ook bekers zoals de Wisselbeker maar ook speciale jeugdbekers.

 

Misschien kunnen we je een beetje op weg helpen:

Het thema voor dit jaar is “Weej duike de Meulewiek in” wat verwijst naar een kleurrijke onderwaterwereld.

 

Neem jij onze uitnodiging (en uitdaging!) aan?!
Vanaf nu kun je je deelname doorgeven via:

 https://www.formdesk.com/Meterik/opgave-optocht

Jubileumbook


D’r ziën nag enkele exemplare vaan ’t Jubileumbook te koëp vur € 17,50 (contant én gepast betale) op ‘t Mieteriks veld 44, reservere kaan via 0627338079 en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Neeje vlaag

De neeje Meulewiekers vlaag is nou te verkriege. D’r zien linker én rechter vlaage te koëp. 

De koste vaan de vlaag zien € 20,- per stuk.
De vlaag ken gekocht wurre op 't Mieteriks Veld 53.

Verget natuurlik neet te kieke of ge enne linker of rechter vlaag wilt hebbe!

Pannekeuk winnaar dertiende editie Miëterikse liedjesaovend

#METERIK - Pannekeuk winnaar dertiende  editie Miëterikse liedjesaovend

Pannekeuk heeft zaterdagavond de liedjesavond bij carnavalsvereniging Meulewiekers Meterik gewonnen.

Zij wonnen met het liedje ‘Holladiejeppe’ de dertiende editie van de Miëterikse liedjesaovend. De tweede plaats was voor ’ Fiest biest’ gezongen door Factor twie.  Verkes kôp met ‘Do Re Mi-eterik’ was goed voor de derde plek.

Bekijk hier het winnend liedje

Zittingsavonden 2020

53ste Zittingsavonden 2020 van de Meulewiekers

 

Dit jaar is een jaar van kampioenen. Wat dat inhoudt lees je verderop in dit stuk. Het belooft hoe dan ook een prachtige zittingsavond te worden!

Op vrijdag 14 en zaterdag 15 februari is het weer tijd voor een avond van grappen en grollen, lol en plezeer en één grote bak gezelligheid. Het is een lekker vol programma, dus we starten stipt om 20:00 uur. Zorg dus dat je er op tijd bij bent!

 

Miëterikse artiesten

Ook dit jaar is een weer veel te zien van eigen bodem. Uiteraard wordt de hele avond weer muzikaal omlijst door kapel ‘Kerboêt met kroêt’, zodat de artiesten waardig opgehaald kunnen worden. Ook zorgen ze voor extra gezelligheid in de pauze en aan het eind van het programma.

Ook dit jaar mag Jong Nederland weer ’t spits afbijten. Prachtig dat zij er ieder jaar weer bij zijn!

Dit jaar hebben we maar liefst 8 liedjes van Meterikse makelij. Iedere avond zullen 4 van de liedjes ten gehore gebracht worden door onze liedjeszangers.

Na vorig jaar als Ger op het podium te hebben gestaan met Bagger zal Ramon Coenen dit jaar zijn eerste solo optreden geven. Als je Ramon een beetje kent weet je dat hij altijd een hele voorraad grappen klaar heeft staan, dus dat wordt zeker lachen!

Na een aantal jaren weg te zijn geweest zijn de 3 buurmannen van het Meteriks Veld weer terug voor een flink dosis droge buurthumor. Kortom weer veel Meterikse inbreng dit jaar, top!

 

Hôrster artiesten

Buiten onze eigen artiesten hebben we ook artiesten van de Dreumels. De schlagerzangers van Horst zullen het feest extra schwung geven met hun liedjes.

 

Verder hebben we nog optredens van:

 

Neppie Kraft

 

Deze dame weet als geen ander de liedjes van Beppie ten gehore te brengen. Je zou bijna zeggen dat Beppie zelf op het podium staat, zo goed! Gegarandeerd dat zij de stemming er goed in weet te houden.

  

Boy Jansen

 

In het dagelijks leven verzorgt hij uitvaarten, maar gelukkig staat er bij ons iets vrolijkers op het programma. Met typetjes als André Rieu, Herman den Blijker en de Rijdende rechter heeft hij geweldige optredens op zijn repertoire.

  

Theo Nellen

 

Met trots mogen we zeggen dat we dit jaar de Limburgs Kampioen Buuttereednen op onze zittingsavond hebben staan.

Als Frits Rits heeft hij dit jaar het kampioenschap gewonnen. Wij hebben al ontzettend veel zin in zijn optreden. Theo, nogmaals gefeliciteerd!

  

Dirk Kouwenberg

 

Naast de Limburgs kampioen hebben we ook nog de Brabants kampioen Tonpraten op ons podium!

Dirk heeft al eerder furore gemaakt in de Meulewiek als astronaut en zal ook dit jaar een prachtige act neer zetten.

Dirk, gefeliciteerd met je prachtige overwinning. Wij zien uit naar dit optreden!

  

Bjorn en Mieke

 

Als afsluiter hebben we dit jaar een prachtig duo. Als je gaat uitzoeken van wie de laatste jaren het vaakst een carnavalsnummer is gedraaid in de Meulewiek, dan kom je waarschijnlijk bij hen uit.

Dat het dak er af gaat met hen als afsluiter is wel bijna zeker. Waarschijnlijk kan niemand het weerstaan om keihard mee te zingen met “1000 sterre”, “Nog efkes” en “Droeëme mit de oeëge oop”.

 

 

Kaartverkoop van de entreekaarten voor de zittingsavonden is op: zaterdag 1 februari om 10:00uur bij Beej Tieskes. Kaarten kosten €14,- / stuk, maximaal 12 kaarten per persoon.

De inschrijflijst ligt om 7:00 uur klaar, zoals altijd.